• vergeet me nietjes
  • tafelberg
  • gangapurna
  • paardenbloem
  • strand en zee

Assessments

We werken met de beste persoonlijkheidstesten van dit moment, met name Facet 5. Deze krachtige methode geeft snel inzicht in hoe mensen verschillen in hun gedrag, motivatie, houding en ambitie. Het persoonlijke rapport geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn sterke en minder sterke kanten van deze (nieuwe) medewerker en wat kan ik van hem of haar in de praktijk verwachten? Wat motiveert of demotiveert deze (nieuwe) medewerker?
  • Hoe kan de manager meer houvast krijgen in de aansturing van een medewerker? In welke competenties kan de medewerker nog groeien?
  • Hoe is hij/zij inpasbaar in een bestaand team? Werkt dit team samen en wat zijn mogelijkheden voor verbetering?